+996 (312) 56 28 97
gosdeptek@gmail.com
Буйрук - Электр энергиясына тарифтер жөнүндө

БУЙРУК

ПРИКАЗ

Жүктөп алуу

№ 20 14 август 2014-ж.                                                                  Бишкек шаары

 

 

Электр энергиясына тарифтер жөнүндө

 

         Электр энергиясына тарифтердин колдонулушун тартиптештирүү, ошондой эле отун-энергетикалык комплекстин туруктуу иштешин камсыз кылуу максатында, Кыргыз Республикасынын «Энергетика жөнүндө» Мыйзамына ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 17-июнундагы №336 «Электр жана жылуулук энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясат жөнүндө» токтомун аткаруу үчүн

 

БУЙРУК КЫЛАМ:

3

 

1. Аяккы керектөөчүлөр үчүн электр энергиясына тарифтер                               2014-жылдын 1-июлунан тартып 2014-жылдын 1-сентябрына чейин 1 жана                   2-тиркемеге ылайык белгиленсин.

2. Аяккы керектөөчүлөр үчүн электр энергиясына тарифтер                                 2014-жылдын 1-сентябрынан тартып 2015-жылдын 1-апрелине чейин 3 жана 4-тиркемеге ылайык белгиленсин.

3. Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлигине караштуу Отун-энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик департаменттин Аткаруу кеңешинин 2010-жылдын 21-апрелиндеги №93 «Электр энергиясына тарифтер жөнүндө», 2010-жылдын 21-апрелиндеги №95 «Жалал-Абад областындагы Токтогул районунун, Жазыкечүү айылынын жана Кара-Көл ш. калкы жана насостук станциялары үчүн электр энергиясына тарифтер жөнүндө» токтомдору 2014-жылдын 1-июлунан тартып күчүн жоготту деп табылсын.

4. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоону өзүмө калтырам.

 

Негизи: КР ЭӨМдин 22.04.2014-ж. №57 буйругу.

 

 

 

Директор                                                 М. Айдарова

 

 

Макулдашылды:

 

Директордун орун басары                                                      Э.Абдубалиев

1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Энергетика жана

 өнөр жай министрлигине караштуу

Отун-энергетикалык комплексти

 жөнгө салуу боюнча

мамлекеттик департаменттин

буйругуна

2014-жыл «___» ________ № ____

 

Аяккы керектөөчүлөр үчүн электр энергиясына тарифтер

(салыктарды эсепке албастан)

 

 

Керектөөчүлөрдүн тобу

Чен. бирд.

Тариф

1.

Калк

тыйын/кВтс

70,0

2.

Насостук станциялар

тыйын/кВтс

70,0

3.

Өнөр жай

тыйын/кВтс

132,7

4.

Бюджеттик керектөөчүлөр

тыйын/кВтс

132,7

5.

Айыл чарба керектөөчүлөрү

 

тыйын/кВтс

 

132,7

6.

Башка керектөөчүлөр

тыйын/кВтс

132,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Энергетика жана

 өнөр жай министрлигине караштуу

Отун-энергетикалык комплексти

 жөнгө салуу боюнча

мамлекеттик департаменттин

буйругуна

2014-жыл «___» ________ № ____

 

 

Жалал-Абад областындагы Токтогул районунун, Жазыкечүү айылынын жана Кара-Көл ш. аяккы керектөөчүлөрү үчүн

электр энергиясына тарифтер

(салыктарды эсепке албастан)

 

 

Керектөөчүлөрдүн тобу

Чен. бирд.

Тариф

1.

Калк а.и.

 

 

1.1

150 кВтс чегинде абоненттер

тыйын/кВтс

4,5

1.2

150 кВтс жогору абоненттер

тыйын/кВтс

70,0

2.

Насостук станциялар

тыйын/кВтс

8,9

3.

Өнөр жай

тыйын/кВтс

132,7

4.

Бюджеттик керектөөчүлөр

тыйын/кВтс

132,7

5.

Айыл чарба керектөөчүлөрү

тыйын/кВтс

132,7

6.

Башка керектөөчүлөр

тыйын/кВтс

132,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Энергетика жана

 өнөр жай министрлигине караштуу

Отун-энергетикалык комплексти

 жөнгө салуу боюнча

мамлекеттик департаменттин

буйругуна

2014-жыл «___» ________ № ____

 

 

Тарифы на электрическую энергию для конечных потребителей

(салыктарды эсепке албастан)

 

Керектөөчүлөрдүн тобу

Чен. бирд.

Тариф

1.

Калк а.и.

 

 

1.1

1 фазалуу киргизүү менен абоненттер

тыйын/кВтс

70,0

1.2

3 фазалуу киргизүү менен абоненттер

тыйын/кВтс

120,3

2.

Насостук станциялар

тыйын/кВтс

72,8

3.

Өнөр жай

тыйын/кВтс

138,0

4.

Бюджеттик керектөөчүлөр

тыйын/кВтс

138,0

5.

Айыл чарба керектөөчүлөрү

тыйын/кВтс

138,0

6.

Башка керектөөчүлөр

тыйын/кВтс

138,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Энергетика жана

 өнөр жай министрлигине караштуу

Отун-энергетикалык комплексти

 жөнгө салуу боюнча

мамлекеттик департаменттин

буйругуна

2014-жыл «___» ________ № ____

 

Жалал-Абад областындагы Токтогул районунун, Жазыкечүү айылынын жана Кара-Көл ш. аяккы керектөөчүлөрү үчүн

электр энергиясына тарифтер

(салыктарды эсепке албастан)

 

Керектөөчүлөрдүн тобу

Чен. бирд.

Тариф

1.

Калк а.и.

 

 

1.1

150 кВтс чегинде бардык абоненттер

тыйын/кВтс

4,5

1.2

150 кВтс жогору 1 фазалуу киргизүү менен абоненттер

тыйын/кВтс

70,0

1.3

150 кВтс жогору 3 фазалуу киргизүү менен абоненттер

тыйын/кВтс

120,3

2.

Насостук станциялар

тыйын/кВтс

8,9

3.

Өнөр жай

тыйын/кВтс

138,0

4.

Бюджеттик керектөөчүлөр

тыйын/кВтс

138,0

5.

Айыл чарба керектөөчүлөрү

тыйын/кВтс

138,0

6.

Башка керектөөчүлөр

тыйын/кВтс

138,0